2022/00404 - Care- Work for Ukrainians

Projektnummer:
2022/00404
Projektägare:
Folkuniversitetet, Folkuniversitetetet - kursverksamheten vid Stockholms universitet
Namn:
Care- Work for Ukrainians
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
700
Projektperiod:
2022-10-17 - 2023-09-30
Total projektbudget:
21 970 499
Beviljat ESF-stöd:
21 970 499
Kontaktperson:
Mats Ladebäck
E-post:
mats.ladeback@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
10239
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Folkuniversitetets ESF-projekt "Care- Work for Ukrainians" syftar till att sysselsätta 50% av alla deltagare. Samverkan sker med vårt företagsnätverk för att få ut deltagarna i anställning

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.
Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen
Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning

RESULTAT
Av de 750 deltagare som vi skall nå i projektet, är vårt mål
att minst 50% skall gå vidare till anställning eller påbörja längre utbildning

Att målgruppen har skapat en social plattform och därmed goda förutsättningar för att acklimatisera sig geografiskt, där hen har bosatt sig.

Att samtliga deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, en könsstereotyp arbetsmarknad och jämställdhet, vilka alla ingår i projektets implementering avseende de horisontella principerna.

Att Folkuniversitetet, som projektägare, sprider effekten av genomförandet, vidare till berörda partners (ESF, Länsstyrelse, Kommun, Region med flera, som anses dra nytta av dess effekter)

Projektets genomförande består av en kedja av insatser mot arbete och utbildning. Insatserna består av:
• Individuell handledning
• Kartläggning
• Språkträning
• Kompetensutveckling (yrkessvenska, IT-kunskap) och validering
• Självledarskap och hälsofrämjande insatser
• Matchning

RESURSER
Projektet leds av en styrgrupp, bestående av:
En projektledare (100%)
Två delprojektledare (vardera 50%)
En administratör (50%)
En ekonom (50%)
En utvärderare (50%)
Två externa partners (Johan Gambe - Coompanion Gotland, Magnus Olsson - Visby Centrum)

Projektet bemannas med 21 coacher (100%), stationerade i Jönköpings län, Östergötland, Södermanland, Stockholm och på Gotland.