information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00396 - Care Ukraina-Lund

Projektnummer:
2022/00396
Projektägare:
Lunds kommun, Socialförvaltningen
Namn:
Care Ukraina-Lund
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-10-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 643 263
Beviljat ESF-stöd:
3 643 263
Kontaktperson:
Ulrika Sörell
E-post:
ulrika.sorell@lund.se
Stödmottagare postnr:
22100
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Care Ukraina-Lund är ett projekt med syfte att stötta etableringen på arbetsmarknaden för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 18-64 år som är bosatta i Lund. Syftet är att tillgodose de behov som målgruppen har för att kunna börja arbeta eller studera. Verksamheten inom projektet består av aktiviteter i grupp och individuellt som rustar deltagarna med det som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden. Utifrån individuella önskemål, förutsättningar och kompetens matchas därefter deltagaren med arbetsgivare och utbildningsinsatser. Projektet räknar med 126 registrerade deltagare som under projekttiden får arbete, börjar studera eller gör stegförförflyttningar mot egen försörjning. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete mellan kommunala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer.