information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00396 - Care Ukraina-Lund

Namn:
Care Ukraina-Lund
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Lunds kommun, Socialförvaltningen
Projektnummer:
2022/00396
Planerat antal deltagare:
126
Projektperiod:
2022-10-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 926 110
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 926 110
Kontaktperson:
Ulrika Sörell
E-post:
ulrika.sorell@lund.se
Specifikt mål:

Care Ukraina-Lund är ett projekt med syfte att stötta etableringen på arbetsmarknaden för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 18-64 år som är bosatta i Lund. Syftet är att tillgodose de behov som målgruppen har för att kunna börja arbeta eller studera. Verksamheten inom projektet består av aktiviteter i grupp och individuellt som rustar deltagarna med det som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden. Utifrån individuella önskemål, förutsättningar och kompetens matchas därefter deltagaren med arbetsgivare och utbildningsinsatser. Projektet räknar med 126 registrerade deltagare som under projekttiden får arbete, börjar studera eller gör stegförförflyttningar mot egen försörjning. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete mellan kommunala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer.