information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00378 - Care - Ukraine

Projektnummer:
2022/00378
Projektägare:
Sala kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Care - Ukraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2022-03-10 - 2023-09-30
Total projektbudget:
4 009 948
Beviljat ESF-stöd:
4 009 948
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Stödmottagare postnr:
73330
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sala kommun har under våren 2022 tagit emot ca 150 personer från Ukraina som omfattas av EUs massflyktingsdirektiv. Av dessa bor idag ca 50 personer i egna lägenheter i Sala. För att på ett bra och effektivt lunna stötta individen i processen till arbete och/eller studier vill vi genomföra detta projekt. Vi kommer att erbjuda språkundervisning i svenska, samhällskunskap, kunskap om svenska arbets-respektive studiemarknaden, fysiska aktiviteter samt praktikplatser. Vi kommer att ha ukrainsk/rysktalande projektpersonal samt handledare som även hen behärskar språken. Projektperioden kommer att vara 2022-03-10 -- 2023-09-30.