2022/00378 - Care - Ukraine

Projektnummer:
2022/00378
Projektägare:
Sala kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Care - Ukraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2022-03-10 - 2023-09-30
Total projektbudget:
4 009 948
Beviljat ESF-stöd:
4 009 948
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Stödmottagare postnr:
73330
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sala kommun har under våren 2022 tagit emot ca 150 personer från Ukraina som omfattas av EUs massflyktingsdirektiv. Av dessa bor idag ca 50 personer i egna lägenheter i Sala. För att på ett bra och effektivt lunna stötta individen i processen till arbete och/eller studier vill vi genomföra detta projekt. Vi kommer att erbjuda språkundervisning i svenska, samhällskunskap, kunskap om svenska arbets-respektive studiemarknaden, fysiska aktiviteter samt praktikplatser. Vi kommer att ha ukrainsk/rysktalande projektpersonal samt handledare som även hen behärskar språken. Projektperioden kommer att vara 2022-03-10 -- 2023-09-30.