information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00369 - CARE-Samhällsverkstad

Namn:
CARE-Samhällsverkstad
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Urkraft ASF AB, Urkraft
Projektnummer:
2022/00369
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 616 758
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 616 758
Kontaktperson:
Therese Lundgren
E-post:
therese@urkraft.se
Specifikt mål:

Målgruppen i projektet är kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktingdirektiv till följd av kriget i Ukraina.
I ett TIA projekt med medel från Länsstyrelsen har vi arbetat med asylsökande i Boliden för att stötta dom till samhällsinformation och arbetslivsintegration. VI har genomfört insatser inom dessa områden under 2021/22. Projektet har varit väldigt lyckat och vi vill nu testa dessa metoder på denna utlysnings målgrupp.

Syftet med projektet är att genom olika aktiviteter och insatser erbjuda målgruppen kunskaper om det svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden, utbildningsvägar, det svenska språket och jämställdhet. Syftet att korta ner tiden att komma in på den svenska arbetsmarknaden och integreras i det svenska samhället så att tiden i Sverige blir mer meningsfull.