information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00367 - Care: Språk & yrkesintro

Namn:
Care: Språk & yrkesintro
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Iris Hadar, Iris Hadar Affärsutveckling Liljeholmen HK
Projektnummer:
2022/00367
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2022-08-29 - 2023-09-29
Total projektbudget:
3 266 833
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 266 833
Kontaktperson:
Lisa Gustafsson
E-post:
lisa.gustafsson@irisgruppen.se
Specifikt mål:

Projektet erbjuder yrkesförberedande språkutbildningar till flyktingar från Ukraina. I samråd med efterfrågan från företag och intresse från Ukrainare startar vi upp utbildningar.
Vi erbjuder en rad olika innehåll och upplägg:
• Digitala föreläsningar och informationsmaterial om hälsofrämjande aktiviteter
• Introduktionsutbildning för restaurang och restaurangengelska
• Introduktionsutbildning för hotell- och kontorsstädning och engelska fraser inom yrket.
• Introduktionsutbildning inom vård och vårdsvenska. Vårdutbildningen finns även på Ukrainska.
• Svenska, Sverige och svensk arbetsmarknad
• Svenskt teckenspråk och utbildning för döva/hörselnedsatta om den svenska arbetsmarknaden, samhällskunskaper om samhällets funktioner, struktur och organisationer, kunskaper i det svenska dövcommunitys verksamheter, studie- och yrkesvägledning, praktikplatser och företagskontakter
• Valideringsguidning
• Uppföljning enligt Supported Employment
• Utbildning inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.


Vissa av utbildningarna genomförs på plats på en ort där lagom många deltagare finns (ca 30st) Andra genomförs helt digitalt eller i en kombination med digitala träffar via ex zoom.

Vi har en tät samverkan med organisationer som har kontakt med många Ukrainska flyktingar via Facebookgruppen samt via en "CV-bank" om drygt 1100 personer.

Via vårt stora företagsnätverk säkrar vi intresse hos anställande företag innan yrkesinriktade kurser påbörjas.