2022/00367 - Care: Språk & yrkesintro

Diarienummer:
2022/00367
Namn:
Care: Språk & yrkesintro
Projektnummer:
2022/00367
Projektägare:
Iris Hadar, Iris Hadar Affärsutveckling Liljeholmen HK
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2022-08-29 - 2023-09-29
Total projektbudget:
3 266 833
Beviljat ESF-stöd:
3 266 833
Kontaktperson:
Lisa Gustafsson
E-post:
lisa.gustafsson@irisgruppen.se
Stödmottagare postnr:
11743
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet erbjuder yrkesförberedande språkutbildningar till flyktingar från Ukraina. I samråd med efterfrågan från företag och intresse från Ukrainare startar vi upp utbildningar.
Vi erbjuder en rad olika innehåll och upplägg:
• Digitala föreläsningar och informationsmaterial om hälsofrämjande aktiviteter
• Introduktionsutbildning för restaurang och restaurangengelska
• Introduktionsutbildning för hotell- och kontorsstädning och engelska fraser inom yrket.
• Introduktionsutbildning inom vård och vårdsvenska. Vårdutbildningen finns även på Ukrainska.
• Svenska, Sverige och svensk arbetsmarknad
• Svenskt teckenspråk och utbildning för döva/hörselnedsatta om den svenska arbetsmarknaden, samhällskunskaper om samhällets funktioner, struktur och organisationer, kunskaper i det svenska dövcommunitys verksamheter, studie- och yrkesvägledning, praktikplatser och företagskontakter
• Valideringsguidning
• Uppföljning enligt Supported Employment
• Utbildning inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.


Vissa av utbildningarna genomförs på plats på en ort där lagom många deltagare finns (ca 30st) Andra genomförs helt digitalt eller i en kombination med digitala träffar via ex zoom.

Vi har en tät samverkan med organisationer som har kontakt med många Ukrainska flyktingar via Facebookgruppen samt via en "CV-bank" om drygt 1100 personer.

Via vårt stora företagsnätverk säkrar vi intresse hos anställande företag innan yrkesinriktade kurser påbörjas.