information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00355 - Care Höör

Projektnummer:
2022/00355
Projektägare:
Höörs kommun, Kultur, arbete och folkhälsa
Namn:
Care Höör
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
24
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 981 742
Beviljat ESF-stöd:
1 981 742
Kontaktperson:
Susanne Persson
E-post:
susanne.persson@hoor.se
Stödmottagare postnr:
24321
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

ESF-projekt Care Höör inom ESF-utlysningen Care Cohesion Action for Refugees in Europe, är ett projekt med syfte att stödja kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina som befinner sig i Sverige. Deltagarna kommer att erbjudas kunskaper i svenska språket, arbetsmarknadskunskap och kommer att både kartläggas och matchas mot arbetsmarknaden. Målet med Care Höör är att deltagare ska närma sig arbetsmarknaden eller studier genom stegförflyttningar och att 25% når målet arbete eller studier. Inom projektet har vi som mål att nå 16 kvinnor och 8 män, totalt 24 deltagare.
Vi förväntar oss effekter; att fler kvinnor och män ur målgruppen får arbete, börjar studera och ökar sin sociala delaktighet samt gör en stegförflyttning mot egen försörjning.