2022/00355 - Care Höör

Diarienummer:
2022/00355
Namn:
Care Höör
Projektnummer:
2022/00355
Projektägare:
Höörs kommun, Kultur, arbete och folkhälsa
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
24
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 981 742
Beviljat ESF-stöd:
1 981 742
Kontaktperson:
Susanne Persson
E-post:
susanne.persson@hoor.se
Stödmottagare postnr:
24321
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

ESF-projekt Care Höör inom ESF-utlysningen Care Cohesion Action for Refugees in Europe, är ett projekt med syfte att stödja kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina som befinner sig i Sverige. Deltagarna kommer att erbjudas kunskaper i svenska språket, arbetsmarknadskunskap och kommer att både kartläggas och matchas mot arbetsmarknaden. Målet med Care Höör är att deltagare ska närma sig arbetsmarknaden eller studier genom stegförflyttningar och att 25% når målet arbete eller studier. Inom projektet har vi som mål att nå 16 kvinnor och 8 män, totalt 24 deltagare.
Vi förväntar oss effekter; att fler kvinnor och män ur målgruppen får arbete, börjar studera och ökar sin sociala delaktighet samt gör en stegförflyttning mot egen försörjning.