2022/00284 - Förstudie 4 - Samverkansnivåer

Diarienummer:
2022/00284
Namn:
Förstudie 4 - Samverkansnivåer
Projektnummer:
2022/00284
Projektägare:
Myndigheten för yrkeshögskolan, Västeråskontoret
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Camilla Neudorfer
E-post:
camilla.neudorfer@myh.se
Stödmottagare postnr:
14205
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Förstudieprojektet "Samverkansnivåer" avser att skapa en utgångspunkt för genomförandeprojekt i framtida utlysningar i ESF+. Förstudieprojektet syftar till att stärka möjligheterna till utvecklingen av lärcentra och gör detta utifrån ett samverkansperspektiv. Samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer är avgörande inom denna komplexa fråga och samtidigt saknar vi samlad kunskap i frågan utifrån samverkansperspektivet. Mål med förstudien är att skapa vägledning i fråga om riktning, en kunskapsbas och nätverk, som kan vara värdefulla och nödvändiga för att starta och driva framtida genomförandeprojekt. Mobilisering av aktörer är en del av förstudien. En betoning av jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet genomsyrar förstudieprojektet.