information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00280 - Förstudie 3 Styrning

Namn:
Förstudie 3 Styrning
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Förstudie 3 Styrning, Enheten för Skolutveckling, Avdelningen Skola & Arbetsliv
Projektnummer:
2022/00280
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
David Olsson
E-post:
david.olsson@skolverket.se
Specifikt mål:
1.2

För att öka kunskapen om lokala och regionala aktörers förutsättningar och utmaningar att etablera och utveckla lärcentras verksamhet samt förutsättningar kring långsiktig kapacitet ämnar förstudien arbeta med att ta fram en problem- och behovsanalys utifrån perspektiven finansiering, styrning och organisering.
Analysen ska bidra till att identifiera orsaker till problem, hindrande faktorer och möjliga lösningar inom dessa tre områden.
Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv och syftar till en långsiktig och hållbar utveckling av lärcentrum som en del av kompetensförsörjning och livslångt lärande.