2022/00205 - React EU- Digitala musiklyftet

Diarienummer:
2022/00205
Namn:
React EU- Digitala musiklyftet
Projektnummer:
2022/00205
Projektägare:
Svenska Musikerförbundet, Musikerförbundet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
550
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
8 507 510
Beviljat ESF-stöd:
8 507 510
Kontaktperson:
Anneli Axelsson
E-post:
anneli.axon@musikerforbundet.se
Stödmottagare postnr:
11247
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Det Digitala Musiklyftet - en landsomfattande kompetenshöjning av musikers kunskaper på den digitala arenan.

Genom att kompetensutbilda yrkesverksamma musiker vill vi stödja dem på den digitala arenan och stärka deras ställning på arbetsmarknaden i spåren av pandemin.
Pandemin har gläntat på dörren till en ny del av musikers arbetsmarknad; uppträdanden via digitala plattformar. Den erfarenhet som förvärvats under pandemitiden visar på stora brister och behov av kompetenshöjande insatser på områden kring upphovsrätt, teknisk kunskap, digitala portaler & plattformar och betalningsmodeller. Projektet kommer att innebära att en stor del av målgruppen får kunskap kring vad som fungerar, och vad man bör känna till, för att nå framgång och att stärka sin ställning på denna del av arbetsmarknaden. Projektet syftar till att öka antalet musiker som kan genomföra uppträdanden via digitala plattformar på ett framgångsrikt sätt och få kunskaper i fyra följande fokusområden, TSDB:
TEKNISK KUNSKAP - hur gör jag en digital sändning med bra ljud, bra bild och snyggt ljus?
SÄNDNINGS- OCH UPPHOVSRÄTTIGHETER - vad gäller?
DIGITALA PORTALER OCH PLATTFORMAR - vilka ska jag söka mig till för att hitta min publik?
BETALNINGSMODELLER - hur ska jag ta betalt?

Musik och kultur har alltid haft en viktig och självklar plats i människors liv. I mars 2020 sattes plötsligt en hel bransch på undantagstillstånd. Då, när det blev förbjudet att samlas och ta del av kulturevenemang, blev det tydligt att musik och kultur inte riktigt ses som en näring som alla andra. Musiker kastades ut i en verklighet där deras tidigare arbetsmarknad raderades och tvingades därför uppfinna en ny.

Det blev också tydligt att saknaden av kultur lämnade ett stort tomrum i människors liv. Kulturen ska inte kliva åt sidan under en kristid utan stärka befolkningen. Kultur är det som gör oss till människor. Kultur kan medverka till demokrati, mångfald, jämställdhet och verka stärkande och livshöjande för människor.

När livescenen nu uppstår igen efter pandemin har det visat sig att digitala lösningar har kommit för att stanna. Livesända konserter är ett bra komplement i många fall för kulturintresserade som inte har möjlighet att ta sig till fysiska konsertplatser. Ökad tillgänglighet i en digital värld utan gränser ger fler möjlighet att ta del av kulturevenemang. Musikerns arbetsmarknad kan således bli större efter pandemin om kunskap och verktyg finns för att vara en del av denna nya digitala arena.