information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00198 - React-EU Tornedalen

Projektnummer:
2022/00198
Projektägare:
Stiftelsen Tornedalens Folkhögskola, Tornedalens Folkhögskola
Namn:
React-EU Tornedalen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
1 247 574
Beviljat ESF-stöd:
1 247 574
Kontaktperson:
Johan Taavo
E-post:
johan.taavo@tornedalen.se
Stödmottagare postnr:
95731
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

I mars 2020 deklarerade WHO covid-19 viruset som en global pandemi, trots att man under de senaste 30 åren pratat mycket om att digitalisera samhället så var det i och med denna händelse som dessa kunskaper verkligen sattes på prov då samhället från en dag till en annan förändrades.
I Sverige beslutade Folkhälsomyndigheten att arbetstagare skulle arbeta på distans för att minska smittspridningen.
Efter ca 2 år med distansarbete så har nu de flesta av anställda börjat återvända till sina arbetsplatser medan få valt att fortsätta jobba hemifrån antingen på hel eller deltid.
Under dessa 2 år och med facit i hand uppstod det ett behov av kompetensutveckling till följd av konsekvenserna av corona pandemin.
För många arbetsgivare såväl privata som statliga så innebar denna strukturomvandling en oerhört stor omställning.
Kunskaperna om att arbeta på distans var otillräckliga på många arbetsplatser när det gällde det digitala arbetssättet, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala påfrestningen som det innebar att inte få den sociala interaktionen på arbetsplatsen.

Under mer än 10 år har Tornedalens Folkhögskola bedrivit distansundervisning på allmän kurs, helt utan fysiska träffar. Vi var pionjärer inom området då vi var den första folkhögskolan i Sverige som gav deltagarna möjligheten att läsa högskolebehörighet helt och hållet hemifrån.
Med denna bakgrund har vi lång erfarenhet av det distansarbete som blev aktuellt för många för första gången i och med coronapandemin så vill inspirera fler aktörer i samhället till att se möjligheterna med det digitala arbetssättet.

Tornedalens Folkhögskola är projektägare och en samverkanspartner kommer att vara Övertorneå Kommun där vi i projektet kommer att erbjuda kompetensutveckling till kommunanställda med fokus på digitalisering och grön omställning vilket kommer förbättra möjligheterna att hantera framtida strukturomvandlingar och därmed bidra till ett hållbart arbetsliv.