2022/00197 - React-EU: ProAct

Diarienummer:
2022/00197
Namn:
React-EU: ProAct
Projektnummer:
2022/00197
Projektägare:
Coompanion Sverige, Coompanion Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
550
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
16 268 371
Beviljat ESF-stöd:
16 268 371
Kontaktperson:
Karina Lindgren
E-post:
karina.lindgren@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
11637
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

För de idéburna organisationerna ABF, Coompanion, Riksidrottsförbundet och egenanställnings kooperativet Smart Coop har pandemin accelererat behovet av den digitala omställning. Den berör hela organisationen och innefattar såväl förändringar i arbetet med organisationernas målgrupper, hur medarbetare samarbetar som verksamhetsstyrning.

I det här kompetensutvecklingsprojektet kommer mer än 550 medarbetare utveckla kunskap och förmåga så att de kan tillämpa nya digital arbetssätt, och aktivt kan delta i utvecklingen av arbetsgivarens digitalisering.

Projektet stärker individernas attraktivitet och ställning på arbetsmarknaden. Organisationerna säkerställer att de enskildas kompetensutveckling stödjer transformeringen av organisationen, genom att ledare och nyckelpersoner utvecklar ett ledarskap som stödjer en digital transformation och som tar tillvara möjligheter att utveckla delaktighet, jämställdhet, tillgänglighet och andra av organisationen definierade värden.

Deltagare får kunskaper som gör att de kan delta i sin arbetsgivare verksamhetsutveckling genom att utveckla en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter, genom delta i föreläsningar, webinar och workshops. Genom labb testas och utvecklas innovationsförmåga runt organisationens datahantering. Huvudinsatsens kommer att bestå av att alla medarbetare deltar i en utbildning, anpassade utifrån individuella behov och förutsättningar, som att de utvecklar minst ett digitalt arbetssätt.