information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00193 - REACT-EU Kompetensutveckling S

Projektnummer:
2022/00193
Projektägare:
Värnamo kommun, Campus Värnamo, Campus Värnamo
Namn:
REACT-EU Kompetensutveckling S
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
650
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
6 426 645
Beviljat ESF-stöd:
6 426 645
Kontaktperson:
Hanna Gran
E-post:
hanna.gran@varnamo.se
Stödmottagare postnr:
33183
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

För denna ansökan står Campus Värnamo som projektägare. Region Jönköpings län och Region Kronoberg stödjer ansökan och kommer bidra till att samordna mellan andra pågående projekt. Målet med projektet är att, genom kompetenshöjande insatser, ge 650 anställda hos cirka 80 företag i region Jönköpings län och region Kronoberg en stärkt kompetens som syftar till att överbrygga det uppkomna kompetensgap som uppstått som en följd av pandemins konsekvenser. Syftet är att bidra till en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av industrin och dess påverkan på samhällets ekonomi och välfärd. Behovsanalyser kommer genomföras och utbildningskonsulter kommer anlitas för att identifiera och fylla behoven. Genom detta projekt förväntas kvinnor och män inom tillverkningsindustrin i region Jönköpings län och region Kronoberg utvecklas kompetensmässigt inom områden uppkomna av pandemins konsekvenser samt bidra till att öka konkurrenskraften för svensk industri.