information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00191 - React-EU USB-Create

Namn:
React-EU USB-Create
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Region Skåne, Region Skånes kulturförvaltning
Projektnummer:
2022/00191
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 848 720
Beviljat ESF-stöd:
2 848 720
Kontaktperson:
Jenny Tingvall Kornmacher
E-post:
jenny.kornmacher@skane.se
Specifikt mål:

De kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt av COVID-19-pandemins utbrott, och behöver digitala färdigheter för ökad resiliens, samt ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

[Projektnamn] syftar till att stärka positionen på arbetsmarknaden för personer som arbetar inom kulturella och kreativa näringar i Skåne. Detta görs genom att erbjuda kompetensutveckling med fokus på användandet av digitala verktyg för kreativt arbete, marknadsföring och ökad synlighet i digitala kanaler, och utforskandet av nya möjligheter för kreativt uttryck med hjälp av teknologi.

Kompetensutvecklingen fokuserar på tre områden:

Digitalisering Nu, för kulturella och kreativa näringar
Coachning, för stödorganisationer inom kulturella och kreativa näringar
Foresight och strategisk verksamhetsutveckling