2022/00191 - React-EU USB-Create

Diarienummer:
2022/00191
Namn:
React-EU USB-Create
Projektnummer:
2022/00191
Projektägare:
Region Skåne, Region Skånes kulturförvaltning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 898 934
Beviljat ESF-stöd:
2 898 934
Kontaktperson:
Jenny Tingvall Kornmacher
E-post:
jenny.kornmacher@skane.se
Stödmottagare postnr:
21174
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

De kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt av COVID-19-pandemins utbrott, och behöver digitala färdigheter för ökad resiliens, samt ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

[Projektnamn] syftar till att stärka positionen på arbetsmarknaden för personer som arbetar inom kulturella och kreativa näringar i Skåne. Detta görs genom att erbjuda kompetensutveckling med fokus på användandet av digitala verktyg för kreativt arbete, marknadsföring och ökad synlighet i digitala kanaler, och utforskandet av nya möjligheter för kreativt uttryck med hjälp av teknologi.

Kompetensutvecklingen fokuserar på tre områden:

Digitalisering Nu, för kulturella och kreativa näringar
Coachning, för stödorganisationer inom kulturella och kreativa näringar
Foresight och strategisk verksamhetsutveckling