information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00184 - React-EU Kompetenslyft Välfärd

Projektnummer:
2022/00184
Projektägare:
Centrum för Informationslogistik/Campus Ljungby, Campus Ljungby
Namn:
React-EU Kompetenslyft Välfärd
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
3 362 731
Beviljat ESF-stöd:
3 362 731
Kontaktperson:
Maria Holmén
E-post:
maria@campusljungby.se
Stödmottagare postnr:
34160
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Utvecklingen av nära vård innebär att begreppen nära och tillgänglig ska definieras med utgångspunkt i patientens behov och förutsättningar. Patienten/omsorgstagaren ska utifrån ett personcentrerat perspektiv själv vara delaktig i de insatser från hälso-och sjukvård som personen har behov av.

Denna utlysning gör det möjligt att på ett effektivt, strukturerat och ändamålsenligt sätta möta upp på de kompetensutvecklingsbehov vårdsektorn står inför i dag, men som också kommer att identifieras behöver fyllas i framtiden.
Insatserna riktas mot yrkesverksamma, chefer och personer som på annat sätt har en nyckelroll för den strukturomvandling vi kommer att behöva anpassa oss till.
Pandemin skapade en enorm belastning på svensk sjukvård personellt. En effekt på detta var att vårdsektorn fick prioritera bort annars väldigt nödvändig kompetensutveckling. Detta innebar i sin tur att motivationen minskade inför att utvecklas i sin yrkesroll och att känna tillförsikt och optimism inför framtiden i den bransch man en gång valt att arbeta i. Parallellt med detta ökade digitaliseringstakten radikalt och vårdsektorn blev än mer uppmärksammad på behovet av kompetensutveckling inom området.