2022/00178 - React-EU: Kondis i omställning

Diarienummer:
2022/00178
Namn:
React-EU: Kondis i omställning
Projektnummer:
2022/00178
Projektägare:
Sveriges bagare & konditorer AB, Sveriges bagare & konditorer AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
638
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
9 829 953
Beviljat ESF-stöd:
9 829 953
Kontaktperson:
Martin Lundell
E-post:
martin@bageri.se
Stödmottagare postnr:
10369
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Landets kaféer, bagerier och konditorier har i snitt tappat en fjärdedel av sin försäljning under pandemin och många företag har gått i konkurs eller lagt ned sin verksamhet vilket innebär att många medarbetare redan förlorat sina jobb. Dessutom levde ett flertal bagerier och konditorier under tuffa ekonomiska förhållanden redan innan pandemin med stora behov av stärkt kompetensutveckling för att stödja medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden.

Personalens förmåga till omställning genom att kunna möta förändringar och minska kompetensglapp inom områden som rör digital omställning, digital försäljning & marknadsföring och hållbarhet, men också förutsättningar för att få tillgång till ökad kompetens inom kundbemötande och ledarskap utifrån en förändrad omvärld, kommer att ha en avgörande betydelse för medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av dessa utmaningar genomför branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer projektet "Kondis i omställning" som omfattar kompetensutvecklingsinsatser utifrån kompetens- omställningsbehov för drygt 500 medarbetare på 85 medverkande bagerier och konditorier i landet.

Ett primärt syfte med projektet är att medarbetarna på bagerierna och konditorierna, framförallt anställda som arbetar som butiks- och serveringspersonal vilka ofta är underrepresenterade i kompetensutveckling, får tillgång till relevant kompetensutveckling för att möta krav på omställning och därmed stärkt anställningsbarhet både internt på företaget och externt på andra delar av arbetsmarknaden.

Ett annat syfte med projektet är att med utgångspunkt från personalgruppernas behov testa och pröva utbildningar och former som svarar mot medarbetarnas behov och som kan vara till stöd för att underlätta individens ställning på arbetsmarknaden.