information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00159 - Ökad attraktion Utbildningar

Projektnummer:
2022/00159
Projektägare:
Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, Nuvab AB
Namn:
Ökad attraktion Utbildningar
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
397 211
Beviljat ESF-stöd:
397 211
Kontaktperson:
Liselott Ferrada Andersson Ferrada Andersson
E-post:
liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se
Stödmottagare postnr:
57440
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I förstudien kommer vi att göra en gedigen kartläggning av näringslivets och de anställdas kompetensbehov på kort och lång sikt. Detta kommer leda till fortsatt arbete med:
- kompetenskartläggningar på företagen
- att utveckla hållbara metoder för att tillgängliggöra våra utbildningar
- att utveckla arbetet med validering
- en gemensam utbildningsportal för att anställda och arbetsgivare ska få en ökad kunskap om vilka tillgängliga utbildningar som finns
- en kultur och attitydförändring som uppmuntrar till en kompetensutveckling för ett framtida hållbart, jämställt och inkluderande arbetsliv
- en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning där alla individer ska ges möjlighet till kompetensutveckling/utbildning oavsett kön, etnicitet eller ålder.