2022/00159 - Ökad attraktion Utbildningar

Diarienummer:
2022/00159
Namn:
Ökad attraktion Utbildningar
Projektnummer:
2022/00159
Projektägare:
Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, Nuvab AB
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
397 211
Beviljat ESF-stöd:
397 211
Kontaktperson:
Liselott Ferrada Andersson Ferrada Andersson
E-post:
liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se
Stödmottagare postnr:
57440
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I förstudien kommer vi att göra en gedigen kartläggning av näringslivets och de anställdas kompetensbehov på kort och lång sikt. Detta kommer leda till fortsatt arbete med:
- kompetenskartläggningar på företagen
- att utveckla hållbara metoder för att tillgängliggöra våra utbildningar
- att utveckla arbetet med validering
- en gemensam utbildningsportal för att anställda och arbetsgivare ska få en ökad kunskap om vilka tillgängliga utbildningar som finns
- en kultur och attitydförändring som uppmuntrar till en kompetensutveckling för ett framtida hållbart, jämställt och inkluderande arbetsliv
- en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning där alla individer ska ges möjlighet till kompetensutveckling/utbildning oavsett kön, etnicitet eller ålder.