information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00158 - Hållbart arbetsliv i fokus

Projektnummer:
2022/00158
Projektägare:
Coompanion Gotland ekonomisk förening, Coompanion Gotland
Namn:
Hållbart arbetsliv i fokus
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-02 - 2022-11-30
Total projektbudget:
276 537
Beviljat ESF-stöd:
276 537
Kontaktperson:
Annette Sjöberg
E-post:
annette887@msn.com
Stödmottagare postnr:
62157
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Vi står inför en stor demografisk utmaning, dvs att färre personer i yrkesverksam ålder ska försörja fler yngre och äldre . Vi har inte råd att ställa grupper utanför arbetslivet. Alla behövs utifrån sin förmåga och alla medarbetares kompetens ska användas på rätt sätt. Det är mycket viktigt att minimera utanförskap och ekonomisk utsatthet både utifrån ett individ- och samhällsperspektiv. Enligt Arbetsförmedlingen har över hälften av de som en avslutar en subventionerad anställning återgår inte till arbete eller studier inom 90 dagar, dvs personer som har en funktionedsättning eller av annan anledning står långt ifrån arbetsmarknaden har mkt svårt att få en anställning eller påbörja studier

Syftet med förstudien är att öka kunskapen på vilket sätt och vilken omfattning arbetsgivare med medarbetare med subventionerade anställningar (främst vid sociala arbetskooperativ) erbjuder kompetensutveckling. På vilket sätt rustar de sina medarbetare med relevant kompetens för att minimera eller förhindra risk för uppsägning. Många arbetsgivare står inför stora utmaningar, för att klara kompetensförsörjning och attrahera medarbetare behöver de vara en arbetsgivare som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv med möjlighet till olika karriärvägar.

Målet med förstudien är att identifiera lämpliga samverkansaktörer och samverkansformer, på regionalnivå. Vi kommer även ta del av deltagande arbetsgivares kompetensutvecklingsplan för medarbetare i subventionerade anställningar. Målet är även att ska kapa en gemensam referens kring hur kompetensutveckling kan bedrivas hos deltagande arbetsgivare. Resultatet av förstudien är att skapa underlag till ev vidare ansökan.

En projektledare kommer att hålla samman arbetet på uppdrag av Coompanion Gotland samt Coompanion i Småland.