2022/00155 - Kipa

Diarienummer:
2022/00155
Namn:
Kipa
Projektnummer:
2022/00155
Projektägare:
Grimslövs folkhögskola/Region Kronoberg, Grimslövs folkhögskola
Region:
Småland & Öarna
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Sirpa Gladenbring
E-post:
sirpa.gladenbring@kronoberg.se
Stödmottagare postnr:
34255
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudien genomförs i Region Jönköping och Region Kronoberg.
Genom en litteraturstudie, workshop, enkät och intervju med verksamma personliga assistenter och chefer avser förstudien att inventera kompetensen samt kompetensutvecklingsbehovet inom personlig assistans.

Syftet med denna förstudie är att undersöka vilken kompetens som finns hos personliga assistenter och vilken kompetensutveckling efterfrågas av chefer och medarbetare inom personlig assistans, samt vilka önskemål har brukare/kunder/assistansanvändare när det gäller den önskvärda kompetensen hos personliga assistenter.

Den övergripande målsättningen är att kunna presentera ett förslag på metoder och verktyg som kan användas för att kartlägga kompetens, ta fram den önskvärda kompetensen samt ge förslag på hur den framtida kompetensförsörjningen kan genomföras inom personlig assistans.