2022/00154 - Kompetens och kombotjänster

Diarienummer:
2022/00154
Namn:
Kompetens och kombotjänster
Projektnummer:
2022/00154
Projektägare:
Vård- och omsorgscollege Kalmar län, Vård- och omsorgscollege Kalmar län
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2022-08-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
397 211
Beviljat ESF-stöd:
397 211
Kontaktperson:
Pierre Börjesson
E-post:
pierre.borjesson@kalmar.se
Stödmottagare postnr:
39126
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. På nationell finns en förening, där arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer arbetar kontinuerligt med att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv.

Förstudiens syfte är att genom kompetenskartläggning synliggöra medarbetares kompetensnivå utifrån socialstyrelsen 26 kompetensområden för undersköterskor. Målet är att synliggöra behov av kompetenstillförsel och idéer som kan leda till projekt i syfte att tillgodose behovet av systematiska kompetensutvecklingsinsatser.

Den andra delen av förstudien riktar sig emot att undersöka förutsättningar för kombinationstjänster för medarbetare inom vård-och omsorg. Funderingen om kombinationstjänster är ett led i att behålla kompetens i verksamheten och samtidigt ge medarbetare möjligheter till nya utmaningar.

Förstudien förväntas genom insamlad material leda till idéer om att organisera systematiska kompetensutvecklingsinsatser samt idéer om kombinationstjänster som i sin tur kan leda till förverkligande genom olika projekt.