information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00134 - Förstudie-Strömstad

Projektnummer:
2022/00134
Projektägare:
Strömstad kommun, Strömstad kommun
Namn:
Förstudie-Strömstad
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
394 372
Beviljat ESF-stöd:
394 372
Kontaktperson:
Richard Holm
E-post:
richard.holm@stromstad.se
Stödmottagare postnr:
45200
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien avser att på ett systematiskt sätt fånga upp den omvärldsförändring som blivit den bestående samhällsekonomiska effekten av pandemin. Förändringen kommer att påverka den gemensamma gränsregionala arbetsmarknaden för en tid framöver. Behovet är därför stort att kartlägga den strukturomvandling individnivå, organisationsnivå och strukturell nivå. Förstudiearbete kommer vidare kunna vägleda oss till att styra in på de tematiska fokusområden, inför en kommande ESF+ ansökan, där insatser och åtgärder framställs med tydlighet och med god precision för att göra ett omtag och balanserad återstart.