information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00129 - Sustainable progression

Projektnummer:
2022/00129
Projektägare:
Samordningsförbundet Skaraborg, Samordningsförbundet Skaraborg
Namn:
Sustainable progression
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
395 408
Beviljat ESF-stöd:
395 408
Kontaktperson:
Christel Martinsson
E-post:
christel.martinsson@samskaraborg.se
Stödmottagare postnr:
54130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I förstudien ansöker vi om att få göra ett omvärldsbevakande arbete för att undersöka hur vi i Skaraborg kan utveckla våra arbetssätt och inte minst vår samverkan mellan olika aktörer så att de som står långt ifrån arbetsmarknaden och specifikt de med en utomeuropeisk bakgrund, de som befinner sig i relativ fattigdom eller har en missbruksproblematik kan nå en mer varaktig progression mot arbete eller studier.

Förstudien ska mynna ut i en slutrapport som ska vara av så god kvalité så att den kan tjäna som ett gott underlag inför en ansökan om ett genomförandeprojekt.