information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00128 - Förstudie - Arbetsplats först

Projektnummer:
2022/00128
Projektägare:
Laholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Förstudie - Arbetsplats först
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
399 210
Beviljat ESF-stöd:
399 210
Kontaktperson:
Rebecca Rosenberg
E-post:
rebecca.rosenberg@laholm.se
Stödmottagare postnr:
31280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien ämnar att kartlägga de utmaningar och behov som finns hos målgrupp och arbetsgivare på den lokala och regionala arbetsmarknaden kopplat till jämlikhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling. Utmaningar som påverkar målgruppen i form av långvarig arbetslöshet, social utsatthet och personliga svårigheter och/eller resursbrister. Målet med förstudien är kartlägga utmaningar och behov hos både målgrupp och arbetsgivare för att i kommande projekt kunna metodutveckla, utforma arbetssätt och matcha målgruppens och arbetsgivarnas behov och förutsättningar så alla gemensamt kan bidra till samhällsutvecklingen utifrån sin egen kapacitet i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper i linje med programområde A och specifikt mål h.