2022/00125 - Förskola för Framtiden

Diarienummer:
2022/00125
Namn:
Förskola för Framtiden
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00125
Projektägare:
Idéburen Välfärd Ekonomisk Förening, Huvudkontoret
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
367 747
Beviljat ESF-stöd:
367 747
Kontaktperson:
Füsun Dehiller
E-post:
fusundehiller@gmail.com
Stödmottagare postnr:
40224
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

IV - Idéburen Välfärd Ekonomisk Förening söker förstudien Förskola i Framtiden tillsammans med sina medlemsorganisationer dvs. idéburna förskolor i Västra Götaland.
Förstudien syftar till att inventera kompetensbehov enligt nya krav som ställs på personalen och ledarna för att planera och genomföra kompetenshöjande insatser. Förstudien syftar också till att identifiera metoder och verktyg för att genomföra kompetenshöjande insatser för anställda och därmed förstärka förskolornas omställningsförmåga. Strukturförändringar leder till ständiga nya kompetenskrav på förskolorna eftersom förskolan utgör första steget i livslångt lärande för kommande generationer. Idéburna förskolors omställningsförmåga dvs. att kunna erbjuda kompetensutveckling är en avgörande faktor om förskolorna ska kunna fortsätta sina verksamheter eller ej.

Inom förstudien kommer vi att kartlägga skolchefers, rektorers och andra anställdas behov av kompetensutveckling särskild utifrån de fyra ämnen som nya läroplanen ställer krav på dvs. kunna undervisa i digital kompetens, språk- och kulturutveckling, ha pedagogisk förmåga fo?r att utjämna socioekonomiska skillnader, ha kunskap och färdighet i undervisning om hållbarhet och motverka könsmönster. Enkäter ska skickas 450 anställda på 120 förskolor och kommer att användas för att kartlägga på individuella behov av kompetensutveckling samt identifiera metoder och verktyg utifrån individernas förutsättningar för att delta i kompetensutveckling.

Förstudien ska genomföras under 8 månader och avslutas med en slutrapport som innehåller kartläggning av kompetensbehov samt metoder och verktyg som ger möjlighet till flexibilitet. Vi hoppas att slutrapporten ska ge ett bra underlag för ett genomförandeprojekt för kompetensutveckling bland anställda och förstärkt omställningsförmåga inom våra medlemsorganisationer.