2022/00117 - Kompetenskraft Thai

Diarienummer:
2022/00117
Namn:
Kompetenskraft Thai
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00117
Projektägare:
Realstars Ideell förening Sverige, x
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-30
Total projektbudget:
270 353
Beviljat ESF-stöd:
270 353
Kontaktperson:
Malin Roux Johansson
E-post:
malin@realstars.eu
Stödmottagare postnr:
41116
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudien Växtkraft Thai har som målgrupp ägare och medarbetare på västsvenska thaimassagesalonger, där majoriteten är kvinnor med migrantbakgrund från Thailand eller andra asiatiska länder. Det handlar om en mycket utsatt yrkesgrupp med stort behov av stödinsatser för att stärka de anställdas yrkesfärdigheter, affärskompetens, anställningsbarhet, samt hälsa och trygghet på arbetsplatsen.
Antalet thaimassagesalonger har femdubblats de senaste tio åren och medarbetarna som arbetar på salongerna är i mycket hög grad utsatta för stigma och sexuell exploatering, ändå har migrantpersoner som arbetar på salongerna legat under radarn för olika typer av samhällsinsatser i Sverige. Konsekvenserna av Coronapandemin under 2020 och 2021 har också drabbat massagebranschen hårt, inte minst thaimassagebranschen.
Genom RealStars tidigare arbete med målgruppen har identifierats ett stort behov av kompetensstärkande insatser för de kvinnor som arbetar inom thaimassage. Många är seriösa företagare men har utmaningar i form av dålig lönsamhet, stigma kring thaimassage och en otrygg arbetsmiljö genom män som efterfrågar sex (hot och våld på arbetsplatsen).
Branschvalidering av yrket thaimassage samt kompletterande thaimassageutbildning, entreprenörskap och företagsutveckling, breddade och fördjupade yrkesroller, förbättrad arbetsmiljö och hälsa, samhällsorientering och språk är behov som har framkommit.
Målet med förstudien är att utforska hur och med vilka aktörer vi kan ansöka om ett genomförandeprojekt inom ramen för ESF+ för stärkt kompetens och anställningsbarhet hos medarbetare och ägare inom thaimassage branschen.
Projektägare för förstudien är den ideella organisationen RealStars i samarbete med Svensk Massage, Kroppsterapeuterna och Axelsons. Samarbetsorganisationernas primära roll i förstudien är att bidra med sin expertis och branscherfarenhet inför framtagandet av valideringsmodell och utbildning (thaimassage) i ett genomförandeprojekt.