information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00115 - Förstudien Social utveckling

Projektnummer:
2022/00115
Projektägare:
Göteborgs stad, Socialförvaltningen Centrum, Socialförvaltningen Centrum
Namn:
Förstudien Social utveckling
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Louise Stiernström
E-post:
louise.stiernstrom@socialcentrum.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40060
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Göteborgs stad har sedan 2021 en ny nämndorganisation som ersatt stadsdelsförvaltningarna samt Social resursförvaltning med fyra socialförvaltningar, en funktionsstödsförvaltning samt en äldre samt vård och omsorgsförvaltning. För att den nya organisationen ska kunna leverera en effektiv och likvärdig välfärd till göteborgarna krävs både kompetensutvecklande insatser och nya modeller för samverkan i staden. Samtidigt påverkas välfärden av andra sektorer såsom stadsplanering och utbildningssektorn och även med dessa fackförvaltningar måste det finnas naturliga överbryggningar för att staden ska driva arbetet mot att invånarna i staden ska få en mer jämlik livskvalité vilket naturligtvis även påverkar faktorer som livslängd och hälsa.
Vi ser också vikten av att se över hur tilliten till stadens förvaltningar och nämnder måste öka hos invånarna i staden för att jämlikhetsmålen ska kunna nås. Förstudien kommer att bli en viktig kartläggning för att träffa rätt i kommande kompetensutvecklingsprojekt riktad till våra anställda.