information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00113 - Unika samarbeten

Projektnummer:
2022/00113
Projektägare:
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund Sydvästra Götaland, ABF Sydvästra Götaland
Namn:
Unika samarbeten
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
10
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
396 622
Beviljat ESF-stöd:
396 622
Kontaktperson:
Ulrika Abrahamsson
E-post:
ulrika.abrahamsson@abf.se
Stödmottagare postnr:
43130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Under förstudien "Unika samarbeten" ska projektet undersöka hur organisationer/myndigheter kan samverka för att uppnå olika utvecklingsmetoder och arbetssätt. Samarbetet ska leda till unika samverkansavtal och insatser i respektive verksamhet och geografiskområde. Detta för att underlättar individens etablering och återinträde på arbetsmarknaden, till exempel genom språkutbildning, praktik, validering och handledning samt arbete för implementering av metoderna i ordinarie verksamhet.
Samarbetsgruppen kommer att vara involverad och delaktig i analys-och planeringsfasen. Förstudien ska analysera och kartlägga befintliga samarbetsavtal och utveckla nya metoder som bidrar till att förkorta och förenkla möjliga samarbeten mellan aktörerna.
Under analysfasen kommer projektet att planera alla sina aktiviteter med hänsyn till jämställdhetsintegreringen och tillgänglighetsintegrering för en aktiv delaktighet.
Målgruppen är långtidsarbetslösa individer även det individer som riskerar hamna i långtidsarbetslöshet olika faktorer. Det handlar om att identifiera och undanröja hinder och på så sätt möjliggöra delaktighet för kvinnor och män med funktionsnedsättningar.
Detta kommer att påsikt skapa gynnsammare förutsättningar till arbeten och sysselsättning för målgruppen, likväl som mer struktur- och samverkan mellan aktörerna.
Under förstudien kommer vi att anpassa alla dokument och aktiviter utifrån att styrgruppen och projektgruppen kan vara delaktiga utifrån deras egna förutsättningar. Process kartan kommer att vara vägledande och tydliggörande i tid och riktning.
Resultatet av förstudien kommer att vara underlag för framtida utlysningar inom ESF+ där alla samverkansparter kommer att ha en aktiva roll i uppföljning och utvärdering.