information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00104 - TAI - Tillsammans för aktiv ..

Projektnummer:
2022/00104
Projektägare:
Sensus Studieförbund, Sensus Skåne-Blekinge
Namn:
TAI - Tillsammans för aktiv ..
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
398 615
Beviljat ESF-stöd:
398 615
Kontaktperson:
Jenny Prydal
E-post:
karin.norvell@sensus.se
Stödmottagare postnr:
21138
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Idag råder ojämlikheter för bland annat nyanlända kvinnor, många ungdomar, personer med funktionsvariation samt utomeuropeiska individer gällande sin ställning på arbetsmarknaden. Med hjälp av en behovsinventering, kartläggning och analys gällande individfokuserade insatser tillsammans med samverkande och kompletterande aktörer är målet att ta fram en projektidé som fångar upp behovet för att stärka och inkludera individer som står långt från arbetsmarknaden.
ygnb ¨åLK
Åp0ed förstudien är att förbereda för en större projektansökan angående utveckling av en mer inkluderande arbetsmarknad.

Idén till förstudiens upplägg framkom på en av Sensus arrangerad workshop där Östra Göinge kommun tillsammans med idéburna verksamheter deltog.

Vi vill med TAI- Tillsammans för Aktiv Inkludering, skapa förutsättningar att stärka och bredda samarbeten mellan offentliga, privata och idéburna verksamheter för att nå hållbara lösningar för individer som står långt från arbetsmarknaden.