information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00102 - Samverkan för utveckling

Projektnummer:
2022/00102
Projektägare:
Vellinge kommun, Kommunhuset
Namn:
Samverkan för utveckling
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2022-04-11 - 2022-12-16
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Nima Mäki
E-post:
nima.maki01@vellinge.se
Stödmottagare postnr:
23581
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien syftar till att undersöka hur kommunen i samverkan med hälso- och sjukvård och Försäkringskassan kan utveckla insatser för att bättre möta arbetssökande individers samlade behov. Genom förstudien är vår förhoppning att vi ska komma fram till vilka rustande och stärkande åtgärder vi behöver utveckla för att möta personer med diagnostiserad eller upplevd psykisk eller fysisk ohälsa, personer med missbruks- och beroendeproblematik, samlade behov på bästa sätt. Vår förhoppning är även att förstudien ska komma fram till vilka kompetenshöjande insatser vi behöver utveckla liksom hur vi på bästa sätt bidrar till attitydpåverkan i arbetet med de horisontella principerna. Vi förväntar oss även att förstudien ska komma fram till hur vi skapar effektivare samverkansvägar och samverkansstrukturer samt koordinerar samverkan runt individen.