information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00101 - Inkluderande kompetensförsörjn

Projektnummer:
2022/00101
Projektägare:
Osby kommun, Arbete och välfärd
Namn:
Inkluderande kompetensförsörjn
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
239 826
Beviljat ESF-stöd:
239 826
Kontaktperson:
Pål Cederqvist
E-post:
pal.cederqvist@osby.se
Stödmottagare postnr:
28380
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudie med syfte att ta fram välgrundade underlag för en projektansökan ESF+. Vi har en kompetensförsörjningsproblematik där färre människor ska försörja fler. Vi har en hög arbetslöshet bland utsatta grupper på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Vi vill i denna förstudie undersöka möjligheten och ta fram hur Osby kommun kan anta en mer inkluderande kompetensförsörjning. Särskilda temaområden för denna ansökan är:
- Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
- Utveckla organisationen mot breddad rekrytering där det finns plats för fler från utsatta grupper.