2022/00101 - Inkluderande kompetensförsörjn

Diarienummer:
2022/00101
Namn:
Inkluderande kompetensförsörjn
Projektnummer:
2022/00101
Projektägare:
Osby kommun, Arbete och välfärd
Region:
Sydsverige
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
239 826
Beviljat ESF-stöd:
239 826
Kontaktperson:
Pål Cederqvist
E-post:
pal.cederqvist@osby.se
Stödmottagare postnr:
28380
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudie med syfte att ta fram välgrundade underlag för en projektansökan ESF+. Vi har en kompetensförsörjningsproblematik där färre människor ska försörja fler. Vi har en hög arbetslöshet bland utsatta grupper på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Vi vill i denna förstudie undersöka möjligheten och ta fram hur Osby kommun kan anta en mer inkluderande kompetensförsörjning. Särskilda temaområden för denna ansökan är:
- Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
- Utveckla organisationen mot breddad rekrytering där det finns plats för fler från utsatta grupper.