2022/00089 - React-EU Relocate

Diarienummer:
2022/00089
Namn:
React-EU Relocate
Projektnummer:
2022/00089
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och Samhällsbyggnad
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
12 075 786
Beviljat ESF-stöd:
12 075 786
Kontaktperson:
Joel Hedlund
E-post:
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
93132
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

React-EU Relocate är ett projekt som riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden till följd av pandemin. Projektet erbjuder information om möjligheterna att snabbt komma i egenförsörjning, samt stöd i förberedelserna inför antingen arbete eller studier i Skellefteå. Projektet drivs i samverkan mellan parterna Region Västerbotten, Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.