information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00087 - React-EU Rusta för framtiden

Projektnummer:
2022/00087
Projektägare:
Urkraft ASF AB, Urkraft
Namn:
React-EU Rusta för framtiden
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 555 518
Beviljat ESF-stöd:
2 555 518
Kontaktperson:
Therese Lundgren
E-post:
therese@urkraft.se
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Sedan starten 1988 har Urkraft gett support till över 10 000 arbetssökande, personer med funktionsvariationer, personer i behov av språkstöd samt långtidssjukskrivna att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Detta betyder att det i organisationen finns mer än 30 års erfarenhet i syfte att finna arbete och stötta till att fullgöra studier för våra deltagare. Vi har ett brett nätverk bland arbetsgivare, myndigheter och andra samarbetspartners, såsom föreningar, folkhögskolor och intresseorganisationer. Genom vår erfarenhet kan vi bidra med god kunskap om arbetsmarknaden samt vad som bidrar till ökad livskvalitet för de deltagare vi arbetar för. I mars 2020 såg vi hur samhället och världen förändrades i och med spridningen av covid-19. Vi har alla varit i centrum kring hur det har påverkat oss själva och från 2020 har vi fått tänka om, ställa om och hålla ut. Den målgrupp som vi arbetar för på Urkraft är också den målgrupp som oftast drabbas hårdast av samhällsförändringar och kriser.

De senaste två åren har därför mycket av kompetensförsörjningen stannat upp. Restriktioner har gjort att många företag behövt pausa sina rekryteringar på grund av det osäkra läget. Tyvärr är det ju så att vi kan se att vissa individer och branscher drabbats hårdare än andra av pandemins konsekvenser. Många människor har förlorat sitt arbete, eller på grund av den inte lyckats återinträda i arbete, och elever som redan har haft svårt med studier kan ha drabbats negativt till följd av pandemin och lämnat skolan utan fullständiga betyg. Många av de människor som under pandemin blev arbetslösa har tidigare haft en svag förankring på arbetsmarknaden. Eller så hade man kanske inte alls någon tidigare arbetslivserfarenhet för att man studerat. Konsekvenserna av pandemin har blivit att deras ställning på arbetsmarknaden försämrats ytterligare och de riskerar nu att hamna i ett mer eller mindre permanent utanförskap.

Med avstamp av tidigare erfarenheter och vårt stora nätverk av arbetsgivare, utbildningsanordnare och offentlig sektor så vill vi använda detta projekt till att stötta målgruppen till studier och matcha mot arbete genom att använda oss av evidensbaserade metoder som vi vet kan bidra till att nå projektets syfte och mål.