2022/00086 - React-EU MTG

Diarienummer:
2022/00086
Namn:
React-EU MTG
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00086
Projektägare:
Mariestads kommun, Arbetsmarknadsenheten Maria Nova
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 794 087
Beviljat ESF-stöd:
2 794 087
Kontaktperson:
Kristina Mustajärvi
E-post:
kristina.mustajarvi@mariestad.se
Stödmottagare postnr:
54233
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet syftar till att öka den egna försörjningen och sysselsättningen hos deltagarna. Projektet syftar också till att få fler kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin att ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden utifrån en kartläggning som också görs i projektet. Varje individ som kommer in i projektet ska kartläggas och matchas mot insatser, troligen till större andelen hälsofrämjande till att börja med då det finns anledningar till att individerna t ex har hoppat av gymnasiet eller haft särskilda svårigheter att försörja sig själv trots att ungdomar har relativt lätt att hitta arbete. Pandemin har påverkat vissa grupper mer än andra.
Exempel på olika insatser:
- stöd i att hitta och söka jobb med hjälp av matchande insatser utifrån behov
- kompetenshöjande utbildningar via vuxenutbildningen och via externa leverantörer. Blir svårt att finansiera inom projektet och är en genomföranderisk.
- information om arbetsmarknaden, karriärsvägsledning och arbetsmarknadsavdelningens kartläggning
- grundläggande kunskaper kring arbetsmarknad som att söka jobb digitalt, känna till rekryteringsbehov lokalt, skriva CV och dokumentera tidigare erfarenheter
- språkträning om detta är en av de kompetenshöjande insatser som krävs för gruppen utrikesfödda.
- digitalträning om detta är en av de kompetenshöjande insatser som krävs för gruppen utrikesfödda och även gruppen unga som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av pandemin.
- erbjuda insatser mot gruppen kring motivation, självkänsla, hälsa och annat praktiskt stöd. En lokal att komma till (kan utgå)
- pilot med industri- eller vård-jobbspår för en motiverad mindre grupp
Projektet genomförs i MTG-kommunerna men vi kommer även att göra en omvärldsbevakning om närliggande kommuner och arbeta med utpendlingskompetensförsörjning - alltså vad som krävs för att kunna få ett arbete. Det är mindre viktigt vart det är om det går att pendla.