2022/00064 - Tjejer och gängkriminalitet

Diarienummer:
2022/00064
Namn:
Tjejer och gängkriminalitet
Projektnummer:
2022/00064
Projektägare:
Göteborg stad/ Socialförvaltning nordost, Socialförvaltning Nordost
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-28 - 2022-12-28
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Inger Jayakoddy
E-post:
inger.jayakoddy@socialnordost.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40258
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Förstudiens långsiktiga målsättning är att genom social innovation bidra till ett stärkt förebyggande arbete och riktat stöd till tjejer som har anknytning till kriminella gäng och som riskerar att hamna i utanförskap. Avsikten är att utveckla ett hållbart transnationellt samarbete som kan bidra till den sociala innovationen; ett genusspecifikt stöd riktat till tjejer i riskzon för gängkriminalitet som kan utformas och testas inom ramen för ett ESF+ genomförandeprojekt.