information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00064 - Tjejer och gängkriminalitet

Namn:
Tjejer och gängkriminalitet
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Göteborg stad/ Socialförvaltning nordost, Socialförvaltning Nordost
Projektnummer:
2022/00064
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-03-28 - 2022-12-28
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Inger Jayakoddy
E-post:
inger.jayakoddy@socialnordost.goteborg.se
Specifikt mål:
1.2

Förstudiens långsiktiga målsättning är att genom social innovation bidra till ett stärkt förebyggande arbete och riktat stöd till tjejer som har anknytning till kriminella gäng och som riskerar att hamna i utanförskap. Avsikten är att utveckla ett hållbart transnationellt samarbete som kan bidra till den sociala innovationen; ett genusspecifikt stöd riktat till tjejer i riskzon för gängkriminalitet som kan utformas och testas inom ramen för ett ESF+ genomförandeprojekt.