2022/00058 - Social hållbarhet ombord

Diarienummer:
2022/00058
Namn:
Social hållbarhet ombord
Projektnummer:
2022/00058
Projektägare:
Sjöfartsverket, Forskning och Innovationsavdelningen
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-28 - 2022-12-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Cajsa Jersler Fransson
E-post:
cajsa.jerslerfransson@sjofartsverket.se
Stödmottagare postnr:
60178
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Samverkan för social hållbarhet ombord
Sjöfolk är speciellt utsatta för dålig arbetsmiljö då de varken kan sjukanmäla sig eller komma bort från de som gör den sociala arbetsmiljön ohållbar. Från #metoo rörelsen och i efterföljande arbete har vi förstått att förhållandena kan ändras om vi arbetar systematiskt med den sociala arbetsmiljön (i Sverige OSA (Afs 2015:4))
Förstudien syftar till att skapa ett partnerskap och nätverk i BSR för att öka den sociala hållbarheten ombord. Målet med förstudien är att hitta vad som redan är gjort, vad som behöver göras, hur vi skall göra det och sedan föreslå åtgärder för ett nytt projekt.