information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00058 - Social hållbarhet ombord

Projektnummer:
2022/00058
Projektägare:
Sjöfartsverket, Forskning och Innovationsavdelningen
Namn:
Social hållbarhet ombord
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-03-28 - 2022-12-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Cajsa Jersler Fransson
E-post:
cajsa.jerslerfransson@sjofartsverket.se
Stödmottagare postnr:
60178
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Samverkan för social hållbarhet ombord
Sjöfolk är speciellt utsatta för dålig arbetsmiljö då de varken kan sjukanmäla sig eller komma bort från de som gör den sociala arbetsmiljön ohållbar. Från #metoo rörelsen och i efterföljande arbete har vi förstått att förhållandena kan ändras om vi arbetar systematiskt med den sociala arbetsmiljön (i Sverige OSA (Afs 2015:4))
Förstudien syftar till att skapa ett partnerskap och nätverk i BSR för att öka den sociala hållbarheten ombord. Målet med förstudien är att hitta vad som redan är gjort, vad som behöver göras, hur vi skall göra det och sedan föreslå åtgärder för ett nytt projekt.