information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00398 - Helaktig utveckling

Namn:
Helaktig utveckling
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet, Folkuniversitetet Lund
Projektnummer:
2021/00398
Planerat antal deltagare:
225
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
8 914 295
Beviljat ESF-stöd:
5 970 389
Kontaktperson:
Ulrika Hall
E-post:
ulrika.hall@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
1.1

Det råder brist på kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling inom små och medelstora företag, vilket inte rimmar med behovet av att höja anställdas kunskaper och kompetenser i den strukturomvandling vi befinner oss föranledd av behov av omställning till såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet globalt, nationellt och regionalt.
Omställningen medför krav på nya arbetssätt för utveckling av verksamheter samt därmed ett gemensamt lärande med grund i delaktighet och samverkan.
Omställningsförmåga och initiativtagande blir avgörande för företags tillgång till rätt kompetens och för tillväxt.
Projektets huvudmål är att de medverkande organisationerna på ledningsgrupps-, arbetslags- respektive personnivå har kartlägger sina behov av verksamhets- och kompetensutveckling samt formulerar en långsiktig, strategisk verksamhets-/kompetensutvecklingsplan för att tillgodose utvecklingsbehoven samt de samspelande behoven av en förbättrad arbetsmiljö och kompetens så att vars och ens av de anställdas utrymme i verksamhetsutvecklingen synliggörs.