information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00386 - Scania transformation

Namn:
Scania transformation
Region:
Stockholm
Projektägare:
Scania CV AB, Scania Academy
Projektnummer:
2021/00386
Planerat antal deltagare:
1650
Projektperiod:
2021-12-13 - 2023-04-30
Total projektbudget:
36 437 674
Beviljat ESF-stöd:
17 125 539
Kontaktperson:
Kristina Johansson
E-post:
kristina.johansson@scania.com
Specifikt mål:
1.1

Vi lever i en föränderlig värld, där behovet av att kunna ställa om till nya teknologier och arbetssätt är större än någonsin. För att klara de kommande snabba tekniska samt digitala förändringarna, framför allt kring elektrifiering, automatisering och hållbara transportsystem i världen, står Scania inför en stor förändringsresa där kompetensutveckling är en avgörande komponent. Scanias målsättning är att driva skiftet mot hållbara transporter på ett sätt som är affärsmässigt lönsamt och samtidigt bättre för miljön och samhället i stort. För att lyckas med detta är det av största vikt att våra medarbetare och ledare har förutsättningar och egen motivation till kompetensutveckling inom nya områden. Förändring i ledarskap samt hur vi hanterar produkten är en del av det totala kompetensutvecklingsbehovet.
Genom att vidareutbilda samt främja livslångt lärande för våra anställda, skapar vi kompetens inom företaget samtidigt som vi stärker individernas möjlighet att matcha behoven på arbetsmarknaden och ger även individen en ökad trygghet i teknikförändringens tid. På grund av den snabba omställningstakten finns det risk att yrken och roller helt eller delvis försvinner. Det finns en stor risk att individer hamnar i en helt annan ställning på arbetsmarknaden än de är på idag, som kan hjälpas upp av att proaktivt utbilda inom de nya områdena. På detta sätt kan Scania samt regionen stärkas för att behålla och utveckla kompetens och därmed stå konkurrenskraftiga i skiftet.
Elektrifierade fordon ger stora fördelar för klimatet och luftkvaliteten, men ställer också nya krav samt nya arbetsförhållanden för våra medarbetare. I ett hållbart samhälle är hänsyn till medarbetares säkerhet och hälsa en självklarhet. För Scania som ledande i omställningen till hållbara transporter har det högsta prioritet. Vårt mål är att upprätthålla säkerhet, hälsa och välmående på arbetet för alla medarbetare, i enlighet med Scanias principer och kärnvärden. Vi eftersträvar en hållbar arbetsplats och en säker, hälsosam arbetsmiljö. Vi ska efterleva alla gällande lagar och regler upprättade av nationella myndigheter såväl som Scanias egna mål. I strävan att vara och förbli en arbetsgivare av högsta klass med de bästa medarbetarna ska alla våra aktiviteter utgå från principen att "Genom att skapa goda arbetsförhållanden kan alla skador och hälsoproblem undvikas".