2021/00383 - Företagsakademin för tillväxt2

Diarienummer:
2021/00383
Namn:
Företagsakademin för tillväxt2
Projektnummer:
2021/00383
Projektägare:
Almega tjänsteföretagen, Almega Tjänsteföretagen
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
611
Projektperiod:
2021-12-13 - 2023-04-30
Total projektbudget:
21 360 273
Beviljat ESF-stöd:
14 181 008
Kontaktperson:
Nils Bergh
E-post:
nils.bergh@almega.se
Stödmottagare postnr:
11436
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Företagsakademin för tillväxt 2 är ett projekt riktat mot små företag med upp till 49 anställda. Företagen ska erbjudas en behovsanalys samt delta i kompetensutveckling.