information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00375 - Digital kompetensförsörjning

Projektnummer:
2021/00375
Projektägare:
Landskrona stad, Landskrona stad, arbetsmarknadsavdelningen
Namn:
Digital kompetensförsörjning
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
12 106 516
Beviljat ESF-stöd:
8 099 491
Kontaktperson:
Jimmie Rönndahl
E-post:
jimmie.ronndahl@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets syfte är att rusta och utveckla personalens kompetens i användandet av digitaliserade system samt att lära sig omsätta arbetsmarknadsinsatser till arbetsmarknadstjänster, men även kunna förbereda personalen i att kunna vägleda sina deltagare till att kunna äga sin egen process mot arbetsmarknaden. Syftet med aktiviteterna i projektet är att förbereda medarbetarna och cheferna för att genomföra den digitala transformationen och ge dom verktyg för att kunna transformera och tillgängliggöra sin kompetens digitalt. Ytterligare ett syfte med projektet är att strukturellt säkra infrastruktur för att långsiktigt kunna erbjuda virtuell kompetensutveckling i framtiden som är såväl person som fysiskt obunden.
Projektets samverkanspartners är arbetsmarknadsenheterna och i vissa fall ekonomiskt bistånd i kommunerna Svalöv, Bjuv, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Landskrona, Helsingborg, Perstorp, Åstorp och Klippan.
Projektets mål är att 240 medarbetare (169 kvinnor/71 män) har deltagit i kompetenskartläggning och ska ha utvecklat den digitala kompetensen som kommer att efterfrågas för att möta och stödja deltagare in på arbetsmarknaden. Alla chefer/ledare inom de deltagande arbetsplatserna ska ha deltagit i ledarskapsprogrammet och samtliga kommuner har genomfört aktiviteter med den lokala politiken, varav minst en aktivitet i analysfasen, en i genomförandefasen och en i avslutsfasen. Alla med syfte att informera och kompetensutveckla lokala politiker inom området digitalisering och digital transformation.
Vidare är målsättningen att samtliga kommuner har tagit fram en digital handlingsplan för att kunna genomföra den digitala transformationen utifrån lokala förutsättningar.
Kompetensutvecklingsinsatserna ska fördelas representativt mellan könen.
Målgrupp: projektets målgrupp är de 240 medarbetare (169 kvinnor/71 män) i kommunerna som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Medarbetarna återfinns såväl inom de lokala arbetsmarknadsenheterna som inom ekonomiskt bistånd. Medverkande är exempelvis arbetsmarknadscoacher, socialsekreterare och chefer.
Projektet inleds med en analys- och planeringsfas i 3 månader där kompetenskartläggning, omvärldsanalys, konkretisering av eventuellt transnationellt samarbete, inventering av fysiska och tekniska förutsättningar samt kommunikationsplan arbetas fram.
Vidare ska projektet jämställdhets- och tillgänglighetsintegreras på alla nivåer och under analysfasen kommer projektledningen att vidareutveckla jämställdhetsmål och indikatorer samt definiera aktiviteter som bidrar till jämställdhet. Under analys- och planeringsfasen ska även förtydligande av projektorganisation och upphandlingsunderlag tas fram och upphandlingar påbörjas, deltagares väg genom projektet beskrivas, plan för utvärdering tas fram, samverkansarbetet mellan parterna beskrivas samt uppdaterad och specificerad budget för genomförande- och avslutsfasen tas fram.
Projektets genomförandefas pågår under 12 månader och här är fokus på kompetensutvecklingsinsatser för chefer och medarbetare. Under genomförandefasen kommer projektledningen att arbeta mot jämställdhetsmålen samt genomföra aktiviteter som bidrar till jämställdhet. Under genomförandefasen fortsätter omvärldsbevakningen och utvärderingen påbörjas.
Under projektets avslutsfas kommer dess metod, resultat, effekter och lärdomar att sammanställas, analyseras och spridas. Under avslutsfasen ska kommunerna genomföra en aktivitet med den lokala politiken och färdigställande av slutrapport samt ekonomisk slutredovisning av projektet genomförs.