2021/00373 - Kompetens ger tillväxt

Projektnummer:
2021/00373
Projektägare:
Tillväxt Landskrona AB, Tillväxt Landskrona AB
Namn:
Kompetens ger tillväxt
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
566
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
9 595 261
Beviljat ESF-stöd:
6 418 026
Kontaktperson:
Mats Persson
E-post:
mats.m.persson@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Tillväxt Landskrona AB söker genom detta projekt, medel för att möjliggöra för privata arbetsgivare i Landskrona att stärka medarbetarnas kompetens och därmed företagens konkurrenskraft.

Projektet är utformat i två delar.
I den första delen avser vi att bistå arbetsgivarna med en kartläggning av medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov. Denna kartläggning i sig kommer att bidra till att synliggöra utvecklingspotential hos både den enskilde och för företaget. I ett samarbete med arbetsgivarna kommer kartläggningen att analyseras med mål att hitta gemensamma nämnare inom det enskilda företaget men också med andra deltagande företag.
I den andra delen erbjuds företagens medarbetare att delta i utbildningar och fortbildningar som matchar de utbildningsbehov som framkommit i kartläggningen.
Genom detta arbete stärks den enskilde på arbetsmarknaden genom ökad kompetens och motivation, företagen stärks i sin helhet då majoriteten av medarbetarnas kompetens stärks. Vi ser också att företagen kan ge kraft och inspiration till varandra i de fall gemensamma utbildningar kommer att bedrivas. Arbetsgivarna har alla en gemensam drivkraft i att vilja utvecklas vilket möjliggörs genom detta arbete.

I arbetet under projektets gång finns också möjlighet att på ett strukturerat sätt motivera arbetsgivarna kring att arbeta med tydligt med de horisontella principerna, att bredda sin kompetensbas och arbeta för att varje medarbetares förmåga skall utvecklas.