2021/00368 - React-EU Förstärkt vägledning

Name:
React-EU Förstärkt vägledning
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Osby kommun, Osby kommun Kompetensa
Projektnummer:
2021/00368
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
868 607
Beviljat ESF-stöd:
868 607
Kontaktperson:
Pål Cederqvist
E-post:
pal.cederqvist@osby.se
Specifikt mål:

React-EU Förstärkt vägledning. Projektet bedrivs av Osby kommun för att motverka effekterna av pandemin. Vi ska vägleda och rusta individer som blivit arbetslösa under pandemin att komma närmre arbetsmarknaden och i förlängningen komma ut varaktigt på arbetsmarknaden. Vi kommer att göra detta genom gruppaktiviteter och individuellt stöd i personligt ledarskap, med utbildningar om samhälle och arbetsmarknad samt hälsovägledning. Vi kommer även att undersöka kompetensbehovet lokalt.