2021/00368 - React-EU Förstärkt vägledning

Diarienummer:
2021/00368
Namn:
React-EU Förstärkt vägledning
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2021/00368
Projektägare:
Osby kommun, Osby kommun Kompetensa
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
868 607
Beviljat ESF-stöd:
868 607
Kontaktperson:
Pål Cederqvist
E-post:
pal.cederqvist@osby.se
Stödmottagare postnr:
28380
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

React-EU Förstärkt vägledning. Projektet bedrivs av Osby kommun för att motverka effekterna av pandemin. Vi ska vägleda och rusta individer som blivit arbetslösa under pandemin att komma närmre arbetsmarknaden och i förlängningen komma ut varaktigt på arbetsmarknaden. Vi kommer att göra detta genom gruppaktiviteter och individuellt stöd i personligt ledarskap, med utbildningar om samhälle och arbetsmarknad samt hälsovägledning. Vi kommer även att undersöka kompetensbehovet lokalt.