2021/00367 - React-EU Servicemedarbetare

Name:
React-EU Servicemedarbetare
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Karlskoga kommun, KFE, Socialförvaltningen
Projektnummer:
2021/00367
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 029 057
Beviljat ESF-stöd:
2 029 057
Kontaktperson:
Nils Varg
E-post:
nils.varg@karlskoga.se
Specifikt mål:

Projektets syfte är dels att utbilda unga vuxna, 18-29 år, som kommit ut i arbetslöshet under pandemin, och som ej innehar fullständigt betyg från något av gymnasiets nationella program till Servicearbetare inom den kommunala vårdsektorn. Projektets andra syfte är att säkerställa kompetensförsörjningen inom äldrevården i kommunen genom att utbilda ett 20-tal servicemedarbetare som kan ingå i den nya vårdorganisation med differentierade arbetsuppgifter som håller på att byggas upp inom kommunen och som kommer att fasas in efter hand med start på ett nytt äldreboende som kommer att stå färdigt i närtid för att därefter fasas inom hela äldrevårdsområdet.
Projektet strävar också efter att bryta könsbaserade normer inom arbetsmarknaden genom att få fler unga män att välja att arbeta inom vården vilket även skulle medföra en mer balanserad könsfördelning inom vården där den absoluta majoriteten som jobbar inom den kommunala vården (92,5% i Karlskoga kommun) är kvinnor. Slutligen så ger projektet oss en möjlighet att minska den stora ungdomsarbetslösheten och utsattheten för de som saknar en gymnasieexamen och då specifikt den stora mängd pojkar som finns i den gruppen.