2021/00366 - React-EU - Get ready in West

Diarienummer:
2021/00366
Namn:
React-EU - Get ready in West
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2021/00366
Projektägare:
Nätverk Westum, Nätverk Westum (Museigatan 2 3tr, Uddevalla)
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
670
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
20 071 996
Beviljat ESF-stöd:
20 071 996
Kontaktperson:
Christina Langner
E-post:
christina.langner@westum.se
Stödmottagare postnr:
45150
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:
- bygga upp fungerande strukturer och samverkan för ungdomar inom KAA
- stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunala förvaltningen och
- förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning.

Projektägare är Nätverk Westum, en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Medlemmarna samordnar vuxnas lärande från särskild utbildning för vuxna, SFI, grund- och gymnasial utbildning för vuxna, Yrkesvux, Yh-utbildningar till möjlighet för högskolestudier på distans. Vissa medlemmar genomför även uppdragsutbildning och validering.
Tolv av Westums medlemmar har valt att medverka från de olika (del-)regionerna och representerar 17 kommuner i denna ansökan:
Halland: Falkenberg Vuxenutbildningen
Göteborgsregionen: Campus Mölndal
Sjuhärad: Borås Vuxenutbildningen
Skaraborg: Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg (i samverkan med 5 kommuner), Karlsborgs Vuxenutbildningen
Fyrbodal: Uddevalla Vuxenutbildningen, Strömstad Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst (i samverkan av 2 kommuner), Munkedals Kommun/Kunskapens Hus, Lysekil Vuxenutbildningen, Orust Vuxenutbildningen.
Tillsammans har de mångårig erfarenhet av genomförande av vuxenutbildning och yrkesutbildning inom olika områden/olika nivåer. Varje organisation har satt sin egen fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar att erbjuda insatser till målgruppen inom följande områden:
• Studie-& yrkesvägledning (inklusive vägledning)
• Aktiviteter för studerande/elever (prova-kurser, kompletterande kurser, utökat stöd till den enskilde före, under och efter studier, mfl)
• Kompetensmäkleri/kontakt med arbetslivet
• Prövningar
Projektnamnet "Get Ready in West" ska inte bara ge in fingervink på geografiska inriktning i projektet utan syftar på målgruppen och projektets övergripande ledord i kort: Stärk individens kompetens med hjälp av vuxenutbildningens stöd/utbud för att söka sig vidare till utbildning eller arbete.
Projektets resultat och effekter ska på längre sikt nå fram till följande effekter:
• Motverka ungas arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin
• Öka insatser med arbetslivsanknytning i samverkan mellan utbildningssamordnare och näringslivet
• Utveckla &kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen och elevstöd på lokal nivå
• Utveckla kommunala vuxenutbildningens utbud på utbildningar & insatser till individer inom KAA
• Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan för röd tråd i livslånga lärande oavsett organisatorisk tillhörighet
• Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och AME, Socialtjänsten och/eller AF kring individen
• Ömsesidigt lärande och professionsutveckling mellan verksamheterna i samverkan ovan
• Öka samverkan mellan kommunen och näringslivet kring utbildning (stärka vuxenutbildningens roll som kompetensförmedlare inom kommunen)
• Utveckla efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för alla medlemmar i Nätverk Westum
• Öka samverkan i nätverket genom utvecklande av gemensamma utbildningar