2021/00362 - React-EU Sväng in

Diarienummer:
2021/00362
Namn:
React-EU Sväng in
Projektnummer:
2021/00362
Projektägare:
Östra Göinge kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
4 743 883
Beviljat ESF-stöd:
4 743 883
Kontaktperson:
Kaj Hansson
E-post:
kaj.hansson@ostragoinge.se
Stödmottagare postnr:
28903
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Östra Göinge kommun önskar att genomföra projektet, React-EU Sväng In, för att förstärka verksamheten i syfte att bättre möta unga som saknar sysselsättning. Lokal tillgänglighet och uppsökande verksamhet är identifierade faktorer som krävs för att nå projektets målgrupp, varför ovan ska ske genom utökning av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept, Göingematchningen. Där ska sysslolösa unga mötas av ett brett utbud särskilt anpassat efter de ungas individuella behov och utmaningar. Detta genom bland annat arbetsmarknadskunskap, rådgivning kring studie- och yrkesval, CV och intervju-träning, inspiration från lokala och regionala utbildningsaktörer, stöd i jobbsökning och möjligheter att möta framtida arbetsgivare.

Bakgrunden till projektidén är den allvarliga situation som kommunens unga invånare står inför med ett ökat antal unga som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status vilket förvärrats under pandemin, med en låg måluppfyllelse bland kommunens elever som gör att Östra Göinge placerar sig bland de tio kommuner i landet där pojkarna i årkurs 9 går ut med lägst meritvärden och där ungdomsarbetslösheten ligger på närmare 20 %, vilket kan jämföras med ett Skånesnitt på 13 %. Detta kan få långtgående och allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Projektet syftar därmed till att bidra till att bryta dessa negativa mönster som riskerar att dagens UVAS annars blir framtidens VAS, genom att fler arbetslösa kvinnor och män tar del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning, eller kommer närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.