2021/00360 - React-EU Emmaboda,Nybro&Torsås

Name:
React-EU Emmaboda,Nybro&Torsås
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Nybro kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2021/00360
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2022-01-03 - 2023-04-30
Total projektbudget:
4 182 744
Beviljat ESF-stöd:
4 182 744
Kontaktperson:
Patrik Åberg
E-post:
patrik.aberg@nybro.se
Specifikt mål:

Tre kommuner kommer att genomföra ett nära samarbete för att möjliggöra att personer som under pandemin har blivit arbetslösa får förbättrade möjligheter att komma vidare till ett nytt arbete eller studier. Projektet kommer att ha sin utgångspunkt i Nybro kommun med projektmedarbetare som även verkar i Torsås och Emmaboda kommun.

Initialt handlar det om att kartlägga de som under pandemin har avslutat studier inom vuxenutbildning och i denna grupp identifiera vilka som är arbetslösa och som inte har tagit steget vidare på egen hand. I nästa skede kommer de att erbjudas stöd genom projektet i ett av två huvudspår. Språkspår och coachspår.

Inriktningen är att arbeta nära och med deltagaren för att ta tillvara den enskildes drivkraft och kunna skapa utrymme för såväl kompletterande språkstudier som tid för studiebesök, arbetsplatsbesök och så vidare.