2021/00356 - React-EU Ung comeback

Projektnummer:
2021/00356
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR, Samordningsförbundet RAR
Namn:
React-EU Ung comeback
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
170
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
23 449 793
Beviljat ESF-stöd:
23 449 793
Kontaktperson:
Lena Hallberg
E-post:
lena@rarsormland.se
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Coronapandemin har gjort att arbetslösheten har ökat och fler har hamnat längre från arbetsmarknaden. Särskilt utsatt är den grupp som hade en svag förankring på arbetsmarknaden före pandemin. För ungdomar som avslutade gymnasiet 2020 utan fullständiga avgångsbetyg gäller med största sannolikhet samma princip, att de grupper som hade det tufft förut nu har fått ta den hårdaste smällen. Utan utjämnande åtgärder riskerar ojämlikheten att öka och många ungdomar riskerar att hamna i utanförskap och långvarigt bidragsberoende. Sörmlands läns samtliga kommuner ingår i satsningen som går ut på att stötta ungdomar som pga pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. Tanken är att hjälpa målgruppen in på arbetsmarknaden genom att varva praktik och andra arbetsmarknadsinriktade insatser med studier i de ämnen som fattas. Det totala deltagarantalet för projektet beräknas uppgå till 170 personer. Budgeten är framtagen med utgångspunkt i de deltagarvolymer var och en av kommunerna avser arbeta med. Projektets övergripande syfte är att motverka arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin, genom utbildning och ökad delaktighet på arbetsmarknaden för ungdomar med störst behov.