2021/00355 - REACT-EU UCL Ungdomscenter

Diarienummer:
2021/00355
Namn:
REACT-EU UCL Ungdomscenter
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2021/00355
Projektägare:
Landskrona stad, Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
3 635 380
Beviljat ESF-stöd:
3 635 380
Kontaktperson:
Filip Hansson
E-post:
filip.hansson@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Pandemin har påverkat arbetslösheten i Sverige och utsatta grupper har blivit än mer utsatta och löper större risk att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap. Ungdomar är en sådan grupp och där Landskrona har sett ungdomsarbetslösheten öka markant sedan pandemin. Landskrona ser ett behov av en kompletterande insats, till de redan befintliga insatserna som finns i staden.

Erfarenheter finns från tidigare och nuvarande projekt där det blivit tydligt att det saknas en uppsökande verksamhet som når målgruppen. Det saknas också insatser för de ungdomar som idag inte finns hos någon myndighet eller som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen men saknar en upprättad planering.

Projektet UCL ska arbeta med ungdomar i åldern 16-29 år som har påverkats av pandemin och som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap. Projektet kommer att arbeta uppsökande mot målgruppen, erbjuda digitala tjänster samt erbjuda en öppen arena i form av en drop-in lokal, dit ungdomar kan komma och få stöd och vägledning. Det kommer att skapas planeringar för ungdomar, genomföras kartläggningar, erbjudas information om arbetsmarknaden, karriärvägledning, yrkes- och studieförberedande insatser som kan inkludera motiverande och hälsofrämjande insatser, och på så vis förhindra att ungdomar i Landskrona hamnar i långtidsarbetslöshet och utanförskap.

Målet är att projektet ska komma i kontakt med 200 ungdomar och skapa planeringar för minst 150 av dessa, som stärker ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden