information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00353 - React-EU Stärka Sin Ställning

Projektnummer:
2021/00353
Projektägare:
Robertsfors Kommun, Kommunledningskontoret
Namn:
React-EU Stärka Sin Ställning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
71
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 523 103
Beviljat ESF-stöd:
2 523 103
Kontaktperson:
Åsa Martinsdotter
E-post:
asa.martinsdotter@robertsfors.se
Stödmottagare postnr:
91581
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet syftar till att öka sysselsättningen. Projektet syftar till att få fler kvinnor och mån som har blivit arbetslösa under pandemin att ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden utifrån kompetenskartläggning som också görs i projektet. Varje individ som kommer in i projektet ska kartläggas och matchas mot den kompetenskartläggning som gjorts. Hur kan individen bli aktuell och stärka sin ställning på arbetsmarknaden m h a de insatser projektet erbjuder. Exempel på olika insatser är:stöd i att hitta och söka jobb med hjälp av matchande insatser utifrån kompetensbehov.
* kompetenshöjande utbildningar via vårt Lärcentrum och via externa leverantörer.
* information om arbetsmarknaden, karriärsvägsledning via vårt lärcentrum och arbetsmarknadsenhet utifrån kartläggning.
* grundläggande kunskaper kring arbetsmarknad som att skriva CV och dokumentera tidigare erfarenheter.
* språkträning om detta är, vad vi tror, en av de kompetenshöjande insatser som krävs för gruppen utrikesfödda.
* digitalträning om detta är, vad vi tror, en av de kompetenshöjande insatser som krävs för gruppen utrikesfödda och även gruppen unga som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av pandemin.
* erbjuda insatser mot gruppen kring motivation, självkänsla, hälsa och annat praktiskt stöd. En lokal att komma till.

Projektet genomförs i Robertsfors Kommun men vi kommer även att göra en omvärldsbevakning på Umeå och Skellefteå och även arbeta med utpendlingskompetensförsörjning - alltså vad krävs för att kunna få ett arbete det är det viktiga. Det är mindre viktigt vart det ligger om det går att pendla.

En stor del av projektet tror vi kommer att handla om att kompetenshöja personer för att de ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.