2021/00350 - React-EU Ung Nystart

Name:
React-EU Ung Nystart
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Projektnummer:
2021/00350
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
18 763 946
Beviljat ESF-stöd:
18 763 946
Kontaktperson:
Johannes Sjögren
E-post:
johannes.sjogren@regiongavleborg.se
Specifikt mål:

React- EU Ung Nystart är ett projekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020. Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att övergå till arbete eller studier. React-EU- Ung Nystart kommer ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt bl.a. i projektet Omstart! vilket innebär ett stort fokus på individuella insatser.

Projektet pågår mellan den 1 december 2021 och avslutas den 30 april 2023 och kommer att bedrivas i Gävleborgs samtliga kommuner i form av delprojekt och kommer ledas av Region Gävleborg.