information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00350 - React-EU Ung Nystart

Projektnummer:
2021/00350
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Namn:
React-EU Ung Nystart
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
18 763 946
Beviljat ESF-stöd:
18 763 946
Kontaktperson:
Matilda Norelius
E-post:
matilda.norelius@regiongavleborg.se
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

React- EU Ung Nystart är ett projekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020. Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att övergå till arbete eller studier. React-EU- Ung Nystart kommer ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt bl.a. i projektet Omstart! vilket innebär ett stort fokus på individuella insatser.

Projektet pågår mellan den 1 december 2021 och avslutas den 30 april 2023 och kommer att bedrivas i Gävleborgs samtliga kommuner i form av delprojekt och kommer ledas av Region Gävleborg.