information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00349 - React-EU: Värmland ReAct

Projektnummer:
2021/00349
Projektägare:
Karlstads kommun, Värmlands projektparaply, Karlstads kommun, Arbetsmarknad och socialförvaltningen
Namn:
React-EU: Värmland ReAct
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
13 903 245
Beviljat ESF-stöd:
13 903 245
Kontaktperson:
Malin Andersen
E-post:
malin.andersen@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Coronapandemin har gjort att situationen på arbetsmarknaden har försämrats och förändrats. Andelen arbetslösa har ökat och särskilt hårt har den drabbat de grupper som redan innan hade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Särskilt drabbade är unga, för vilka den första kontakten med arbetslivet är mycket viktigt. Pandemin har medfört att andelen ingångsjobb minskat kraftigt då de flesta finns inom branscher som drabbats extra hårt, t.ex. handels-, hotell- och restaurangbranschen och besöksnäringen. Den norska arbetsmarknaden har tidigare, framförallt i gränskommunerna, för unga varit en god möjlighet till ett första arbete där efterfrågan på arbetskraft utan krav på utbildning och erfarenhet funnits. Redan under pandemins första år 2020 halverades omsättningen i gränshandeln till följd av den i stort sett stängda gränsen mot Norge.
I projektet React EU: Värmland ReAct samverkar nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Målgruppen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 - 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA). Projektets insatser ska stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt ska komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Detta arbete ska ske i tät samverkan med Företagarna Värmland. Kartläggning av småföretagares rekryteringsbehov ska genomföras för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Samverkande kommuner ska i projektet stärka sitt arbete för att stötta arbetslösa kvinnor och män genom arbetssätt som stärker samverkan med näringslivet och påverkar attityder som motverkar den segregerade arbetsmarknaden i länet.