2021/00346 - React - EU Job Boost

Name:
React - EU Job Boost
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Stiftelsen Activa i Örebro län, Stiftelsen Activa i Örebro län
Projektnummer:
2021/00346
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 692 555
Beviljat ESF-stöd:
5 692 555
Kontaktperson:
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post:
lotta.karlsson-andersson@s-activa.se
Specifikt mål:

Projektet riktar sig till kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin. Den huvudsakliga målgruppen i React Europe - Job Boost kommer att vara unga vuxna och utrikes födda personer som har en relativt låg nivå i svenska.

Mål och syfte är att kunna erbjuda stöd i form av Supported Employment, en evidensbaserad arbetsmetod som förutsätter ett nära samarbetet med deltagaren. Metoden går också ut på att så snabbt som möjligt hitta en arbetsplats och en arbetsgivare och ge stöd till deltagare och arbetsgivaren samt göra nödvändiga anpassning på arbetsplatsen.

En dag per vecka kommer alla deltagare att ha en arbetsmarknadsdag som innehåller olika moment så som kunskap om arbetsmarknaden, olika yrken, studiebesök, föreläsningar och workshops. Inom arbetsmarknadsdagen ska också de horisontella principerna vara levande och tydliga. Här kan tex diskriminering diskuteras utifrån egna erfarenheter, könsstereotypa yrkesval och hur det skulle vara att jobba i ett typiskt mans- eller kvinnodominerat yrke samt hur jag kan göra val som bryter dessa mönster.

Målsättningen är att deltagarna ska komma vidare ut i arbetet, påbörja studier eller rustats och fått bättre förutsättningar att kunna fortsätta söka arbetet på egen hand när projektet är slut.